Προφίλ

Το Δικηγορικό Γραφείο Γραμματικόπουλος & Συνεργάτες ιδρύθηκε το έτος 1977.

Παρέχει μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία σε όλους τους τομείς του Δικαίου προσφέροντας υψηλό επίπεδο νομικών υπηρεσιών, μηχανοργάνωσης και τεχνολογικής υποστήριξης τόσο σε εταιρικούς πελάτες όσο και σε ιδιώτες,με κυριότερα  πεδία ενασχόλησης :

Αστικό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο
Εταιρίες
Εμπορικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο
Εργατικό Δίκαιο
Τραπεζικό Δίκαιο – Χρηματιστήριο

Το υψηλό επίπεδο νομικής γνώσης , η άριστη κατάρτιση των στελεχών του γραφείου και η καθημερινή και συνεχής ενασχόληση με τους περισσότερους και πιο σημαντικούς κλάδους δικαίου  εγγυώνται την ασφαλή, ταχύτατη και πλήρη διεκπεραίωση των υποθέσεων που του ανατίθενται.
Εξωτερικοί συνεργάτες,συνεργαζόμενα Δικηγορικά Γραφεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτουν ενδεχόμενες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στους υπόλοιπους δικαιϊκούς τομείς (shipping law,διεθνές,φορολογικό δίκαιο κ.λπ.)

Συνεργασίες με γραφεία Οικονομικών Συμβούλων, Λογιστών, Κτηματομεσιτών και Επενδύσεων  παρέχουν σε ιδιώτες και εταιρίες-πελάτες του γραφείου ένα ευρύτατο πεδίο επιστημονικών υπηρεσιών.

Γραμματικόπουλος & Συνεργάτες
Πινδάρου 9 , Αθήνα Τ.Κ 10671
τηλ. 210.3624168 – 210.3624908

fax   210.8215.505
www.grammatikopoulos.gr

Επικοινωνία info@grammatikopoulos.gr
Συμβουλές    enquiries@grammatikopoulos.gr