Προφίλ

Το Δικηγορικό Γραφείο “Γραμματικόπουλος & Συνεργάτες” ασκεί μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία στους περισσότερους τομείς του Δικαίου προσφέροντας υψηλό επίπεδο νομικών υπηρεσιών, μηχανοργάνωσης και τεχνολογικής υποστήριξης τόσο σε εταιρικούς πελάτες όσο και σε ιδιώτες, με κυριότερα  πεδία ενασχόλησης :

Αστικό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο
Εταιρίες
Εμπορικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο
Εργατικό Δίκαιο
Τραπεζικό Δίκαιο – Χρηματιστήριο
Σωματεία – ΜΚΟ

Το υψηλό επίπεδο νομικής γνώσης , η άριστη κατάρτιση των στελεχών του γραφείου και η καθημερινή και συνεχής ενασχόληση με τους περισσότερους και πιο σημαντικούς κλάδους δικαίου  εγγυώνται την ασφαλή, ταχύτατη και πλήρη διεκπεραίωση των υποθέσεων που του ανατίθενται.

Εξωτερικοί συνεργάτες,συνεργαζόμενα Δικηγορικά Γραφεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτουν ενδεχόμενες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στους υπόλοιπους δικαιϊκούς τομείς (shipping law,διεθνές,φορολογικό δίκαιο κ.λπ.)
Συνεργασίες με γραφεία Οικονομικών Συμβούλων, Λογιστών, Κτηματομεσιτών και Επενδύσεων  παρέχουν σε ιδιώτες και εταιρίες-πελάτες του γραφείου ένα ευρύτατο πεδίο επιστημονικών υπηρεσιών.

Γραμματικόπουλος & Συνεργάτες
Γ΄Σεπτεμβρίου 50,10433 Αθήνα
τηλ. 210.8215487-8 & 210.8215.557
fax   210.8215.505
www.grammatikopoulos.gr

Επικοινωνία info@grammatikopoulos.gr