Ποινικό Δίκαιο

Πρόκειται για τον βασικότερο τομέα ενασχόλησης του γραφείου.

Εμπειρία χιλιάδων ποινικών υποθέσεων και επιτυχούς εκπροσώπησης σε όλους τους βαθμούς των ποινικών δικαστηρίων.

Συμμετοχή σε “μεγάλες” ποινικές δίκες.

Συγχώνευση ποινών.