ΝΕΑ

Προφίλ

Το Δικηγορικό Γραφείο “Γραμματικόπουλος & Συνεργάτες” ασκεί μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία στους περισσότερους τομείς του Δικαίου προσφέροντας υψηλό επίπεδο νομικών υπηρεσιών, μηχανοργάνωσης και τεχνολογικής υποστήριξης τόσο σε εταιρικούς πελάτες όσο και σε ιδιώτες, με κυριότερα...

Read More

Επίκαιρη Νομολογία ( dsanet.gr )

ΔΕφ(Ακ)Χαν 115/2012 Υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών – Απαλλαγή – Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας -.   ΤρΣυμβΑΠ (Δ’Τμ) 227/2012 Ειδικό τέλος ακινήτων μέσω λογαριασμών ΔΕΗ -. Αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 1101/2012...

Read More